Logo

برنت

Bernet 23 اردیبهشت 1402

اسکرام چیست ؟

اسکرام (Scrum)، چارچوبی برای مدیریت پروژه است که بر توسعه ی تکرار شونده، همکاری گروهی، و بازخورد مستمر تاکید دارد. اسکرام به طور گسترده در توسعه نرم ا...

Bernet 16 اردیبهشت 1402

چگونه یک محصول SaaS موفق ایجاد کنیم ؟

SaaS (اجاره نرم افزار یا نرم افزار به عنوان یک سرویس)یک مدل ارائه نرم افزار است که در آن نرم افزار های کاربردی به عنوان میزبان از طریق اینترنت ارائه م...

Bernet 16 اردیبهشت 1402

چگونه در ایجاد یک محصول نرم افزاری موفق باشیم ؟

در عصر دیجیتال امروزی، کسب و کار ها باید حضور آنلاین و پررنگی داشته باشند تا در رقابت باقی بمانند. ایجاد یک محصول موفق دیجیتالی مستلزم برنامه ریزی، اس...