Logo

برنت

Bernet یکشنبه, 16 بهمن 1401

توسعه نرم افزار چابک چیست ؟

توسعه نرم افزار چابک یک رویکرد مدرن برای توسعه نرم افزار است که بر ارائه محصولات با کیفیت بالا به سرعت و کارآمد تمرکز دارد. این بر اساس ایده توسعه تکر...

Bernet شنبه, 23 اردیبهشت 1402

اسکرام چیست ؟

اسکرام (Scrum)، چارچوبی برای مدیریت پروژه است که بر توسعه ی تکرار شونده، همکاری گروهی، و بازخورد مستمر تاکید دارد. اسکرام به طور گسترده در توسعه نرم ا...